CONCERT za 05-okt-2019

Delen uit Psalm 42 en 115 van Mendelssohn. Koormuziek van Mozart. Stukken met titels als Siehe, wir preisen selig, Alma dei creatoris, Te deum laudamus en Ave verum.

Zomervakantie 2016

Beste leden, Zo vlak voor de vakantie even een update van mij. Voor jullie breekt een periode van vakantie aan, na een druk jaar hebben jullie dat dik verdiend. Ik hoop dat jullie lekker van je vakantie kunnen genieten en wij zien jullie erg graag op 1 september. Noteer alvast maar even in je agenda: … [Read more…]

Bestuurswisseling 07-apr-2016

Op de Jaarvergadering is afscheid genomen van oud-voorzitter Auko Veldman. Die was eerder dit jaar al als voorzitter opgevolgd door Henk van Dijk. Tot secretaresse is Emmy Knot verkozen en benoemd in plaats van Ellie Pastoor. Tot penningmeesteresse is Bea Bos verkozen en benoemd in plaats van Kees Westra.