Koor

cvr-logo

Bestuur

Piet Roose (voorzitter)
Catrina Oosterhof (secretaresse)
Jannie Wimmenhove (penningmeesteresse)
Fake Pastoor (lid)
Anke Poppema (lid)

Contactadres bestuur: hjoosterhof[@]hotmail.com of via het formulier op pagina Contact.

Contributie

Per maand € 20,00 (vooraf te betalen)
IBAN: NL36INGB0007702239 t.n.v. Collegium Vocale Reformatum

CD Omstraald van morgenlicht

J. Wagenaar – ‘k Wil U, o God mijn dank betalen

 

Stemmen

Sopranen
Anja, Dineke Dijkstra, Ellie Pastoor, Anke Poppema en Jantje de Wilde.

Alten
Bea Bos, Evie Janssen, Joke Janze, Emmie Knot, Klaaske Mulder, Catrina Oosterhof, Hennie Veldman en Jannie Wimmenhove.

Tenoren
Marco Hamming, Fake Pastoor en Piet Roose.

Bassen
Arie Knot, Auko Veldman, Martin de Wilde, Wim Wildeboer en Wim Wilts.

Werkgroep OpMaat
Arie Knot, Ellie Pastoor en Wim Wilts.