CONCERT za 05-okt-2019

Delen uit Psalm 42 en 115 van Mendelssohn. Koormuziek van Mozart. Stukken met titels als Siehe, wir preisen selig, Alma dei creatoris, Te deum laudamus en Ave verum.