Repetitie do 21-okt-2021

Géén herfstvakantie! Neem je muziek mee en in elk geval Ars Musica en European Sacred Music. We gaan ondermeer verder met Cantique de Jean Racine van Gabriël Fauré.

Repetitie do 07-okt-2021

Ledenvergadering: verleden, heden en toekomst C-V-R met interim-voorzitter Piet Roose. Introrepetitie: wederzijdse kennismaking met onze nieuwe dirigente Mirna Westra-Faber.