Repetitie do 07-okt-2021

Ledenvergadering: verleden, heden en toekomst C-V-R met interim-voorzitter Piet Roose.
Introrepetitie: wederzijdse kennismaking met onze nieuwe dirigente Mirna Westra-Faber.