Bestuurswisseling 07-apr-2016

Op de Jaarvergadering is afscheid genomen van oud-voorzitter Auko Veldman.
Die was eerder dit jaar al als voorzitter opgevolgd door Henk van Dijk.

Tot secretaresse is Emmy Knot verkozen en benoemd in plaats van Ellie Pastoor.
Tot penningmeesteresse is Bea Bos verkozen en benoemd in plaats van Kees Westra.