Repetitie do 05-dec-2019

Voorstudie: ‘Credo’ uit Missa Brevis van Jacob de Haan.